Vorige maand verwijderde de stad twee parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in Nieuwstraat ter hoogte van de inrit parking Nieuwstraat. Op deze plaats voorziet de stad nu parking voor bakfietsen. De belangrijkste reden hiervoor is de veiligheid. Geparkeerde wagens op deze plaatsen belemmeren het zicht voor het verkeer dat van parking Nieuwstraat komt. Fietsers die van links komen zijn quasi onzichtbaar. Daarnaast rijden er in Geel alsmaar meer bakfietsen en fietskarren. De huidige fietsstallingen zijn niet uitgerust voor dit soort fietsen. Het is moeilijk om deze fietsen door hun omvang te parkeren op een voetpad. Ze versperren vaak de doorgang voor rolstoelen en buggy’s. Speciale plaatsen om bakfietsen of fietsen ‘buiten formaat’ te stallen zijn dan ook nodig in het stadscentrum. Na een aantal meldingen van Gelenaars over het verwijderen van de parkeerplaatsen voor mensen met het handicap bekijkt de stad de mogelijkheid om één parkingplaats opnieuw ter beschikking te stellen en/of bijkomende plaatsen voor mensen met een handicap te voorzien in dezelfde parkeerstrook. 

16 leerlingen van St-Jozef vertrekken van 9 februari tot 26 februari samen met vier begeleiders naar Tanzania. Ze gaan in een Maasaidorp, naast de stad Moshi, een dokterswoning bouwen in samenwerking met de organisatie C-Re-Aid. De leerlingen volgen beroepsonderwijs in de derde graad en zitten in de richting Bouw, Hout, Bouwplaatsmachinist en decoratie- en restauratieschilderwerk. De school zoekt nog sponsors om dat allemaal te bekostigen. Momenteel staat de teller al op 12.000. Het streefdoel is 30.000.

Door de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen en regen nu is er geen provinciaal voetbal dit weekeinde. Dat besliste het provinciaal comité van de voetbalbond. De velden liggen er te nat bij en riskeren zo stukgespeeld te worden. 

99% van de in totaal 799 bestuurders bliezen negatief op alcoholgebruik, sinds de start op 1 december van de eindejaars Bob campagne. Vijf chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Drie bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De eindejaars Bob-campagne loopt nog tot 29 januari. De lokale kiest ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Die vinden op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de politiezone plaats. Ook wordt regelmatig op sluipwegen gecontroleerd, die vaak door bestuurders met een glas teveel op, worden gebruikt.

Op dinsdag 12 december moesten normaal de rioleringswerken aanvangen op het kruispunt van de Geelseweg met Gerheiden in Olen. Door het slechte weer zijn deze uitgesteld naar januari. De precieze datum wordt later bekendgemaakt. Na de kerstvakantie start ook de eerste fase tussen Punt en Velveken in Geel. Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag en zij hebben drie maanden nodig voor de werkzaamheden. Er geldt van dan éénrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Antwerpseweg.

woensdag, 13 december 2017 09:20

Koppel opgepakt voor wisseltruc

Speurders van de lokale politie in Geel hebben een koppel opgepakt dat in aanmerking komt voor een hele reeks van wisseltrucs. Ze maakten slachtoffers in het Antwerpse en in Geel. De man en de vrouw zouden de voorbije weken en maanden hebben toegeslagen op verscheidene plaatsen in de provincie. Ze trokken naar handelaars in Wilrijk, Ekeren, Kapellen, Brasschaat en Geel. Toen het duo het maandag opnieuw probeerde in een handelszaak in Geel, zijn de man en de vrouw opgepakt.

Fractieleider Benny Eyckmans legde maandag op de gemeenteraad namens N-VA het voorstel op tafel om bij de Vlaamse overheid te bepleiten om een tolheffing in te voeren op de Retieseweg (N118). Dat zou kunnen helpen om nogal wat vrachtverkeer dat de E34 in Retie of Arendonk al verlaat in plaats van door te rijden tot Turnhout, te ontmoedigen om deze 'kortere' route te nemen.

Marlon Pareijn van coalitiepartner CD&V zei dat zijn partij zeker deze aanvraag wil ondersteunen, maar volgens hem zijn er ook wel enkele bemerkingen: "Het is aangewezen om hierover eerst overleg te hebben met de buurgemeentes Mol, Retie en Dessel. Deze maatregel heeft ook voor hen gevolgen. Bovendien zou het signaal veel sterker zijn als het van verschillende gemeentes tegelijk komt. Maar wij vinden de invoering van een tonnagebeperking nog altijd veel beter, omdat ze veel strikter is voor het vrachtverkeer dat nu Sint-Dimpna belast. Ook stellen we voor dat we benadrukken dat dit een tijdelijke oplossing is, want een tolheffing doet enkel aan symptoombestrijding, het lost het probleem niet op. CD&V blijft ijveren om een nieuwe verbindingsweg te leggen tussen de N118 en de Geelse ringlaan."

Precies omwille van dat laatste punt gaf het nieuwe voorstel van N-VA onafhankelijk raadslid Tom Vervoort een -naar eigen zeggen- "heel wrang gevoel": "N-VA heeft er alles aan gedaan om het provinciale rup uit 2008 over de nieuwe ontsluitingsweg te kelderen. Dan nu aan komen zetten met 'wij willen een oplossing voor Sint-Dimpna' is pure verkiezingspropaganda. Er wàs een oplossing, maar die heeft N-VA toen van tafel geveegd. Bovendien zou een tolheffing enkel de vrachtwagens treffen, terwijl die maar een kleine minderheid van het verkeer in Sint-Dimpna uitmaakt. Daar is een structurele oplossing nodig."

Ook Tinne Van Gelder (Groen) pleit voor een tonnagebeperking. "Maar alle maatregelen op korte termijn zijn welkom en voor ons zeker bespreekbaar. Want de nood is heel hoog. Maar dan zijn er volgens ook zeker ook flankerende maatregelen nodig. We denken daarbij aan voldoende controles of de inzet van camera's met nummerplaatlezers."

De Geelse mobiliteitsschepen Pieter Verhesen (N-VA) zei dat de stad al verscheidene keren om een tonnagebeperking heeft gevraagd. "Voor ons zou die bij voorkeur ingevoerd worden vanaf bedrijvenzone Stenehei, maar we hebben nog altijd geen antwoord gekregen op ons verzoek. We hebben daarnaast ook een dossier voor de invoering voor een trajectcontrole op de Retieseweg ingediend, mogelijk kan die ook wat verkeer op die baan ontmoedigen."

Kasterlee schaft de zogenaamde activeringsheffing af op onbebouwde percelen. De gemeente was dit decretaal verplicht van 1 januari 2012. Het decreet legde twee verplichte termijnen van drie jaar op en die zijn nu voorbij. Het college van burgemeester en schepenen is niet overtuigd dat er met dergelijke heffing meer betaalbare bouwgronden op de markt komen. Daarom besliste het schepencollege om deze belasting stop te zetten met ingang van 1 januari 2018. Dat zegt schepen van Financiën Gert Storms. Na de afschaffing van de belasting op drijfkracht in 2013, is dit de tweede belasting die afgeschaft wordt tijdens deze legislatuur.

3 chauffeurs van de in totaal 128 legden een positieve test af tijdens een WODCA actie het afgelopen weekeinde in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 98% van de gecontroleerde chauffeurs bliezen dus negatief. Twee chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Eén bestuurder had een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Die kreeg minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Er werden ook nog een aantal boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Deze actie kaderde in de eindejaars Bob-campagne die nog loopt tot 29 januari.

De Geelse brandweer en de technische dienst van de stad Geel voorkwamen op maandag dat de tent van de schaatsbaan op de Markt instortte door de overvloedige sneeuwval. Ze ruimden op tijd de sneeuw van het dak.