http://www.AutoOnderdelen24.BE

Een vrouw uit Geel moest zich voor de rechter verantwoorden voor informatica­bedrog. Ze zou tussen april en juni van vorig jaar in totaal 22.000 euro hebben afgehaald van de rekening van een vrouw met wie ze had samengewoond. De beklaagde beweerde dat het gebeurde met toestemming van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie zag het anders en vorderde zeven maanden celstraf en een boete. De benadeelde stelde zich burgerlijke partij. De feiten gebeurden nadat ze uit elkaar zijn gegaan na een ruzie, zei de advocaat van de benadeelde. Vonnis volgt op 15 september.

Het OCMW in Geel laat een nieuwe parking aanleggen bij het sociaal Huis in de J.B. Stessensstraat. Deze parking moet de huidige personeels- en bezoekersplaatsen vervangen. Het is algemeen geweten dat er een zware parkeerdruk heerst in de J.B. Stessensstraat en de Gasthuisstraat. Momenteel zijn er voor de deur van het Sociaal Huis maar enkele gratis parkeerplaatsen voor bezoekers en dat zijn er veel te weinig. Bovendien worden die al te vaak ingepalmd door bezoekers van het ziekenhuis. Dat zegt OCMW voorzitter Griet Smaers. De nieuwe parking omvat vijf plaatsen voor bestuurders met een beperking en 64 andere plaatsen. Deze parking wordt ook met een slagboom afgesloten, maar de bezoekers van het Sociaal Huis en Wedbos kunnen tijdens de openingsuren gratis parkeren. Zij krijgen bij hun bezoek een ticket, waarmee ze gratis weer buiten kunnen rijden. Op die manier hoopt het OCMW misbruik door bezoekers van het St-Dimpnaziekenhuis te vermijden. De plannen voor de bouw van een eigen parkeertoren op de hospitaalsite zit voorlopig in de kast.

Voortaan zijn in het Olense Boekelhuis de loketten van Mens en ruimte gesloten op maandagnamiddag. Volgens de Olense communicatiedienst is het niet duidelijk tot wanneer deze tijdelijke maatregel geldt. De dienst staat voor een grote uitdaging. Want de vergunningsaanvragen doorlopen voortaan een digitaal parcours. Daarnaast vervangt de omgevingsvergunning, de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Dit vraagt heel wat voorbereidingen. Wilt men verzekeren dat dossiers binnen de opgelegde termijnen kunnen voorbereid worden, sluit de dienst Mens en ruimte tijdelijk de loketten op maandagnamiddag. Op momenten dat de loketten gesloten zijn, is de dienst beperkt telefonisch bereikbaar. De loketten zijn wel op maandagavond open van 17u30 tot 20u.

Evy Van Den Brande is de wijkagent in het Meerhoutse Zittaart en zij nam het initiatief om met de buurtbewoners te communiceren via facebook. Ze richtte een facebookgroep op voor de inwoners van haar wijk. In deze groep wil ze met hen wijkgerichte informatie over veiligheid delen. Natuurlijk kunnen er aan haar ook vragen gesteld en problemen gemeld worden die binnen de bevoegdheid van de politie vallen. Alleen inwoners van Zittaart worden toegelaten tot de groep en de groep vindt je onder wijkagent Zittaart.

Olen gaat voor haar schoolvervoer twee nieuwe bussen aankopen. De gemeente is één van de weinigen die het vervoer van schoolkinderen in eigen beheer heeft. Zowel het vervoer van en naar school als de schooluitstappen. De twee busssen die nu dagelijks heel wat kilometers afleggen moeten vervangen worden.

Pro Laakdal trekt naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe onafhankelijke politieke beweging, die er voor alle Laakdallers wil zijn. Dat zegt lijsttrekker Frans Sels en huidig schepen voor Sp.a in Laakdal. Het idee leefde al langer om het nieuwe project op te starten. Er zit heel wat bestuurservaring in de nieuwe politieke beweging, dat vooral uit socialistische politici bestaat en enkele nieuwe gezichten. De traditionele partij Sp.a gaat niet meer terug te vinden zijn volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Laakdal. De huidige kartelpartner Groen trekt zelfstandig naar de verkiezingen.

vrijdag, 30 juni 2017 10:28

Flitslocaties maand juli

Tijdens de maand juli flitsen de agenten van de lokale politie in de Dokter Van de Perrestraat en op de Retieseweg in Geel, op de Oude Geelsebaan en op de Nieuwe Baan in Laakdal en op de Gestelsesteenweg en in Biezenhoed in Meerhout. Ook op andere plaatsen in de politiezone worden onaangekondigde snelheidscontroles gehouden.

De Bentley Usergroup Flanders, een groep ondernemers die al jaren nauw samenwerken met het Geelse Sint-Jozefinstituut, besloot onder impuls van oud-leraar en Gelenaar Marcel Vandeweyer ook Cunina te sponsoren met 2400 Euro. Het sponsorgeld zal gebruikt worden voor een project in Zuid-Afrika.

Het voormalig gemeentehuis in Eindhout wordt een jaar lang een pop-up zaak. De gemeente Laakdal organiseert een wedstrijd voor jong, ondernemend talent. De winnaar mag een jaar lang gratis gebruik maken van deze locatie. Schepen van lokale economie Gerda Broeckx wil starters helpen om de levensvatbaarheid van hun project uit te testen zonder dat ze grote financiële risico's moeten nemen. Een jaar lang gratis onderdak voor je handelszaak geeft een startende ondernemer extra ademruimte en men is er van overtuigd dat er heel wat creatief ondernemend talent rondloopt. Bovendien worden de mogelijkheden van het voormalig gemeentehuis in Eindhout met dit initiatief in de kijker gezet. Het gebouw staat al een tijd te koop.

Iedereen die minder dan 2 jaar geleden een eigen zaak gestart heeft of plannen heeft een zaak te starten, kan deelnemen aan de wedstrijd. Kandidaten kunnen hun voorstellen indienen via de website van de gemeente Laakdal vanaf 2 augustus tot en met 13 oktober.  Een professionele jury kiest uit de projectvoorstellen de winnaar. Er wordt rekening gehouden met de creativiteit en haalbaarheid van het concept en de motivatie van de kandidaat. Ook wordt er gekeken hoe het idee inspeelt op de noden van Laakdal en de meerwaarde voor de gemeente. Op 27 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt, die van 4 december 2017 tot en met 3 december 2018 zijn pop-up kan uitbaten in het voormalig gemeentehuis van Eindhout. Op 18 september wordt een informatiesessie gehouden in het voormalig gemeentehuis van Eindhout om half acht 's avonds. Aansluitend wordt een rondleiding in het pand georganiseerd.

donderdag, 29 juni 2017 17:38

Meisje zwaargewond bij aanrijding tractor

Een meisje van 17 uit Retie raakte zwaargewond bij een ongeval met haar bromfiets en een tractor op het kruispunt van de Retieseweg en Katersberg. Het ongeval gebeurde omstreeks 13u45. De bromfiets, komende van Retie, kwam onder de tractor terecht toen het landbouwvoertuig komende van Geel linksaf wilde slaan en Katersberg inreed. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de bromfietsster met zware verwondingen naar het St-Dimpnaziekenhuis