http://www.AutoOnderdelen24.BE

Voortaan is 70 km/u de nieuwe snelheidsbeperking op de Turnhoutsebaan of de N19 tussen Kasterlee en Turnhout. Het is de eerste maatregel om de verbindingsweg veiliger te maken. Later dit jaar komen er ook nog verkeerslichten aan het kruispunt met Kleinrees. Dit voorjaar gebeurde er nog een dodelijk ongeval met fietsers die de Turnhoutsebaan overstaken.

Energiebedrijf Luminus heeft plannen om 3 extra windmolens te bouwen aan de Bell-Telephonelaan, Janssen-Pharmaceuticalaan en Leukaard allemaal in de omgeving van Stelen. Nog tot 8 november loopt het openbaar onderzoek. Je kan het dossier inkijken na afspraak bij de dienst grondgebonden zaken in het Geelse stadhuis. Meer informatie lees je hier.

donderdag, 26 oktober 2017 12:41

Kantine voetbalploeg De Kevers verdwijnt?

De kantine van FC De Kevers dreigt te verdwijnen. Dat schrijven de kranten Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen. Voetbalclub FC Punt-Larum startte met de bouw van een nieuwe sportaccomodatie naast sportcomplex Axion in Geel. De leden van FC De Kevers zijn ongerust over de toekomst van hun club. 45 jaar geleden bouwde FC De Kevers hun kantine met eigen middelen en halen ze de inkomsten uit de kantine en het onderhoud van het voetbalplein. Als de club zonder inkomsten valt, dan kan men ook nergens anders een plein huren.

Schepen van Sport Nadine Laeremans zegt de De Kevers niet weg moeten, maar hun kantine moet wel verdwijnen. Volgens de schepen is het jammer dat ze hun eigen plek niet meer kunnen behouden, maar FC De Kevers kunnen een samenwerking aangaan met FC Punt-Larum om samen met de nieuwe kantine uit te baten. Het stadsbestuur wil hen daarbij in helpen. Maar de voorzitter van FC De Kevers is daar niet over te spreken, want volgens hem gaat de samenwerking er nooit van komen.

donderdag, 26 oktober 2017 12:13

Voorbeeldig Geel dit weekeinde in Larum

Voorbeeldig Geel is een digitale roadshow doorheen alle Geelse deeldorpen, georganiseerd door het Geelse stadsarchief. Na een eerste editie in Bel eerder dit jaar, landt Voorbeeldig Geel op zaterdag 28 en zondag 29 oktober in Larum.

In het parochiecentrum van Larum ontdek je foto- en videomateriaal van Larum over de eeuwen heen. Zeven grote, digitale schermen tonen in totaal meer dan 1500 beelden. Elk scherm heeft een eigen thema. Je kan je dus laten verrassen door de beelden of naar een specifiek onderwerp op zoek gaan. Wat mag je verwachten? Een film over het ontstaan van Chiro Larum, foto’s over de carnavalstoeten in Larum, beeldmateriaal over de harmonie KKJW Larum, de Landelijke Gilde, Femma en andere Larumse socioculturele verenigingen en ook de sportclubs , waaronder FC Larum, krijgen een beeldscherm. Het stadsarchief heeft jouw hulp nodig bij het herkennen van mensen en activiteiten op het ‘Kriskras-scherm’.

Voorbeeldig Geel vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 oktober in het parochiecentrum van Larum (Sint-Corneliusstraat 8), telkens doorlopend van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Momenteel hebben de speurders nog geen enkele aanwijzing naar een verdachte in de zaak van de jonge vrouw die afgelopen zondag dood werd aangetroffen in haar appartement in Brigandshof in het centrum van Geel. Ook over de doodsoorzaak is er twijfel. De vader van haar twee kinderen werd ondervraagd. Hij heeft een sluitend alibi.

woensdag, 25 oktober 2017 09:20

Beloften ASV Geel winnen beker van Geel

De beker van Geel in het voetbal gaat dit jaar naar de beloften van ASV Geel. Ze wonnen de finale na een aantrekkelijke wedstrijd tegen KFC Zammel met 3-2. 

Gerelateerde video

dinsdag, 24 oktober 2017 18:49

Metingen om riolering in kaart te brengen

Sinds maandag 23 oktober voeren landmeters in opdracht van de stad en Aquafin terreinmetingen om de riolering in kaart te brengen en in te voeren in de riooldatabank. Hierbij worden zowel GPS-metingen als ondergrondse metingen in inspectieputten van de riolering uitgevoerd.

Ook andere afvoerwegen zoals grachten worden geïnventariseerd om een goede visie in verband met het regenwater te kunnen opstellen. De terreinmetingen vinden plaats op verschillende plaatsen in Geel en nemen enkele weken in beslag nemen.

De lokale politie gaat voortaan extra controles uitvoeren op de Geelseweg of de N13 in Olen. De voorbije week kreeg men verschillende meldingen binnen over bestuurders die de signalisatie negeren en spookrijden op de Geelseweg in Olen. Door het toezicht te verscherpen, hoopt het gemeentebestuur van olen deze onveilige situatie een halt toe te roepen.

Tijdens de week van de Handhaving werden maar liefst 605 verschillende sluikstorten aangetroffen waarvan ruim 60% in straatvuilbakken. Dat is een onthutsende vaststelling. Mensen deponeren hun huishoudelijk afval ongezien en doelbewust in openbare vuilbakken. Het totaal opgehaalde gewicht in straten, bermen en grachten bedroeg 1.900 kg. In negen gevallen werd een verwijzing naar een verdachte aangetroffen en werd een GAS-boete opgesteld.

De stadsmedewerkers spendeerden 229 werkuren aan de actie die zij als zeer nuttig ervaarden omdat ze enkele opmerkelijke vaststellingen deden. Sluikstorten in straatvuilbakken doet zich voornamelijk voor in enkele straten. Extra maatregelen zullen zich dan ook in die piekstraten concentreren. Zo zal het type straatvuilbakjes geëvalueerd worden om na te gaan of een ander model minder aanleiding geeft tot sluikstorten. De initiatiefnemers hopen ook dat onderzoek naar identificatiegegevens resultaat oplevert.

Van 18 tot 24 september vond de Week van de Handhaving plaats. In Geel lag de klemtoon op de controle van straatvuilbakken, grachten en bermen op sluikstorten. De gemeenschapswachten werkten samen met de groenarbeiders van de stad en de politiediensten.

maandag, 23 oktober 2017 19:10

99% van de chauffeurs bobt in de politiezone

488 van de in de totaal 495 chauffeurs legden het afgelopen weekeinde een negatieve alcoholtest af in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Dit is 99% van de gecontroleerde chauffeurs. Eén chauffeur had een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Hij kwam er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Drie bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Vijftien bestuurders kregen een boete omdat ze niet-handenvrij aan het telefoneren waren. Acht personen omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Eén persoon kreeg een parkeerboete. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij geen voorrang verleende. Eén bestuurder kreeg een bekeuring omdat zijn keuringsattest vervallen was. En één bestuurder kreeg een waarschuwing omdat hij geen geldig rijbewijs en verzekeringsbewijs kon laten zien.

De controles vonden plaats in de drie gemeenten van de politiezone. Bij deze alcoholcontrole ging ook extra aandacht naar verdachte personen die in aanmerking kunnen komen voor inbraken of andere misdrijven. Er werd niets verdachts vastgesteld.