http://www.AutoOnderdelen24.BE

Drie overladingen werden door de agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vastgesteld tijdens een controleactie op zwaar vervoer. Eén voertuig voldeed niet aan de technische eisen en één bestuurder kon geen geldig keuringsbewijs voorleggen. Voor het overige werden nog een 20-tal boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen, hoofdzakelijk voor het niet-handenvrij telefoneren en het niet-dragen van de veiligheidsgordel.

Het stadsbestuur van Geel waarschuwt dierenliefhebbers voor een mogelijke gifstrooier in de regio. De extra waakzaamheid komt er naar aanleiding van berichten over een gifstrooier in Lichtaart. Op de hondenweide werden gehaktballen met slakkenvergif teruggevonden.

Daarom krijgen de Geelse gemeenschapswachten de volgende dagen de opdracht om een extra oogje in het zeil te houden ter hoogte van de hondenweides aan de bibliotheek en in Leunen. Aan voorbijgangers wordt gevraagd om vreemde zaken te melden bij de politie of de stadsdiensten.

Met het warme weer vraagt de stad ook extra aandacht voor achtergelaten dieren in auto’s. Vorige week overleed nog een pup die achtergelaten werd in een wagen in de Nieuwstraat. Een huisdier achterlaten in een wagen is uit den boze. Dieren hebben sneller last van oververhitting waardoor de organen uitvallen. Een raampje laten open staan heeft geen zin want het is niet het gebrek aan zuurstof dat de dieren parten speelt, wel de hoge temperaturen.

De Vlaamse minister voor mobiliteit Ben Weyts excuseert zich per brief voor het gebrek aan overleg dat had moeten plaatsvinden vóór de invoering van het nieuwe snelheidsregime op de Zuiderring (N71). Dat meldt het gemeentebestuur van Mol. De minister spreekt van een ‘administratieve vergissing’ bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Zijn administratie krijgt alsnog de opdracht om met het gemeentebestuur te overleggen.

Tijdens dit overleg zal het gemeentebestuur pleiten voor een terugkeer naar de oude situatie op de Zuiderring, met name overal 90 kilometer per uur met uitzondering van de Simonsebrug.

De minister geeft toe dat het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder een ‘administratieve vergissing’ heeft gemaakt bij de gefragmenteerde snelheidsverlaging naar 70 kilometer per uur. Zo was het voorzien dat dergelijke aanpassingen bij ministerieel besluit vooraf ter advies zouden worden voorgelegd aan de betrokken gemeentebesturen. Dat is voor de snelheidsaanpassingen op de Zuiderring (N71) niet gebeurd.

Begin februari verlaagde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter hoogte van de kruispunten de maximumsnelheid op de Zuiderring naar 70 kilometer per uur. Sindsdien geldt op deze weg een afwisselende maximumsnelheid van telkens korte stukken 90 en 70 kilometer per uur. Deze beslissing werd autonoom door AWV als wegbeheerder genomen, zonder raadpleging van het gemeentebestuur.

De minister heeft nu beloofd dat het overleg alsnog zal plaatsvinden om ‘te streven naar een consensus over het gepaste snelheidsregime en dito snelheidsverlagingen’. Het gemeentebestuur dringt alvast aan op een zeer spoedig overleg. Tijdens dit overleg wil het aantonen dat de snelheidsverlagingen de verkeersveiligheid verminderen én dat het voortdurend wisselen van maximumsnelheden de vlotte doorstroming op deze belangrijke verkeersas verstoort. Sinds het invoeren van het nieuwe snelheidsregime ontvangt het gemeentebestuur aanhoudend negatieve reacties van automobilisten die terecht wijzen op de extra gevaren. Het risico op kop-staartaanrijdingen in de aanloop naar de kruispunten is verhoogd.

maandag, 19 juni 2017 11:33

Brandfase oranje voor natuurgebieden

Voor natuurgebied De Mosselgoren geldt code oranje. Deze is ook van kracht voor andere natuurgebieden in onze streek. Dit is het op één na hoogste code. Je mag absoluut geen vuur maken, sigarettenpeuken op de grond gooien of roken en kinderen mogen niet zonder begeleiding in het natuurgebied. De brandweer is extra waakzaam en de politie treedt streng op tegen iedereen die het verbod overtreedt.

Zondag wilden enkele koeien in Laakdal een verfrissend bad nemen in de gracht de Laak naast hun weide, maar door de klevende modder geraakten ze niet meer terug uit het water. 13 koeien zaten vast in de gracht. De brandweer moest eraan te pas komen om de dieren terug aan wal te hijsen.

maandag, 19 juni 2017 08:56

Geel wil open ruimte vrijwaren

Het beleidsplan ruimte Geel zit in de laatste rechte lijn. Afgelopen zaterdag bogen leden van de gemeenteraad, GECORO en vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten zich nog een laatste keer over de documenten van het beleidsplan ruimte. Na de zomer wordt het voorlopig vastgesteld. In het plan pleit Geel voor het vrijwaren van zoveel mogelijk open ruimte, en die zelfs naar het stadscentrum door te trekken.

De vier afgelopen jaren werden in totaal al meer dan 1.000 mensen van binnen en buiten Geel betrokken bij bewonersavonden, infomarkten en werkgroepen. Iedereen die wilde kon vanaf de start mee praten over de toekomstige inrichting van Geel. Meer ruimte voor groen in de stad, niet te snel groeien (een betonstop?), een goede inpassing van nieuwe bouwprojecten en aandacht voor publieke ruimte en voor het netwerk van trage wegen waren veel gehoorde wensen.

Die visie is vertaald in het beleidsplan Ruimte Geel, dat schetst hoe de ruimtelijke ordening er tegen 2040 uit moet zien. Verdeeld over de vier hoofdstukken ‘veelzijdige stad’, ‘leefbare dorpen’, ‘duurzame bedrijvigheid’ en ‘publieke ruimte en mobiliteit’ geeft het beleidsplan de strategische kern van dat beleid aan.

Geel beschikt nog over veel open ruimte, die de plannenmakers zoveel mogelijk willen bewaren. Via insteken willen ze die ruimte ook tot in de centrumkern doortrekken. Daarbij sluit ook de visie aan dat de deeldorpen, nu vaak omgeven door landschap, compact moeten worden gehouden. Wonen moet vooral gebeuren door verdichting in het stadscentrum. Daarvoor zijn ook zones voor hoogbouw afgebakend. “Wat niet wil zeggen dat we het centrum willen volproppen met woningen”, klinkt het.

Geel beschouwt het eigen beleidsplan ruimte niet alleen qua vorm, maar ook inhoudelijk vernieuwend en vooruitstrevend. Wanneer het plan na de zomer voorlopig wordt vastgesteld, wordt Geel de eerste Vlaamse gemeente met een vastgesteld ruimtelijk beleidsplan dat de ambities van het Witboek voor het Beleidsplan ruimte Vlaanderen direct concreet en realiseerbaar maakt.

Vanaf maandag 19 juni wordt er tot en met 31 augustus gewerkt aan het fietspad tussen het jaagpad en de Lichtaartseweg in St-Jozef Olen. Er wordt een nieuwe fietsverbinding aangelegd tussen het jaagpad naast het Kempisch Kanaal en de brug van Sint-Jozef-Olen. De werken gebeuren buiten het verkeer en ook voor de fietsers blijft de hinder beperkt tot een minimum.

Zaterdagmiddag werd Sathi, de 10 maanden oude Mechelse herdershond, gecremeerd in Kuaga Huisdierencrematorium in Lommel. Het was vzw Geels hart voor dieren die de uitvaart regelde. Sathi werd donderdagnamiddag gevonden in een bench in de koffer van een geparkeerde auto in de Nieuwstraat in volle zon. De Mechelse herder zat twee uur opgesloten in de wagen en werd in comateuze toestand overgebracht naar de dierenartspraktijk. De hond overleed daar in de nacht van donderdag op vrijdag.

Meermaals worden mensen gewaarschuwd om geen dieren en kleine kinderen achter te laten in een afgesloten auto in de zomer die in de zon staat. In de wagen kan de temperatuur al snel oplopen tot 60° en meer. De politie maakte een proces verbaal op tegen de eigenaar van de hond. De kans is groot dat hij voor de rechbank moet verschijnen.

De investeerdersgroep Leunen Invest gaat de nieuwe tribune in het Leunenstadion helemaal afwerken. Dankzij een nieuwe kapitaalsinjectie van 450.000 euro. Op de nieuwe zittribune komen er in totaal 1020 zitplaatsen buiten, waarvan 224 businessseats. Ook komen er nog 104 seats binnen. Dan zou het Leunenstadion een capaciteit krijgen van 14.000 plaatsen in totaal. Eerder van de week raakte bekend dat Jan Tormans voorzitter ad interim wordt om de onderhandelingen met nieuwe financiële partners te voeren. Fons Backx gaf deze week zijn ontslag als voorzitter van ASV Geel

Aan camping Floreal in Lichtaart verstopte een hondenhater gehaktballen met slakkenvergif aan de hondenweide. Eén van de honden die ervan gegeten had, moest voor verzorging naar de dierenarts. Op zes plaatsen werden in het 2 hectare grote domein de vergiftigde vleesballetjes gevonden. Mogelijk liggen er nog meer. Hondeneigenaars moeten extra alert zijn. De politie onderzoekt de zaak.