Regio Nieuws

Regio Nieuws

Nieuws uit de regio

donderdag, 21 september 2017 11:09

Project 'Vermist@Kasterlee' gestart

Met het project ‘Vermist@Kasterlee’ wil het gemeentebestuur mantelzorgers helpen snel en efficiënt te reageren bij onrustwekkende verdwijningen van mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie. Er wordt ingezet op twee sporen: enerzijds worden mantelzorgers aangespoord om preventief de ‘fiche vermiste persoon’ in te vullen en te bewaren op een duidelijke plaats voor het geval deze persoon vermist raakt. “Op deze fiche staat heel specifieke informatie”, licht schepen van welzijn Sumati Adriaensen (CD&V) toe, “bijvoorbeeld waar het ouderlijk huis van de vermiste persoon gelegen was en waar hij of zij werkte. Op deze manier kan een zoekactie meteen heel gericht starten.” Daarnaast…
Vanaf dinsdag 19 september tot zondag 24 september wordt het kruispunt Gerheiden-Geelseweg in Olen afgesloten voor het verkeer. Er wordt een omleiding voorzien. Het verkeer op de Geelseweg komende van Geel richting Herentals wordt niet gehinderd (maar men kan tijdens de werken dus niet meer afslaan richting Gerheiden, noch vanaf Gerheiden richting Geelseweg rijden). Vanaf woensdag 20 september wordt het kruispunt Neerbuul-Geelseweg afgesloten. Het verkeer komende uit Neerbuul wordt via de Puntstraat (zijde Geel) omgeleid richting de Geelseweg. Het kruispunt blijft +/- 4 weken afgesloten. Het verkeer op de Geelseweg komende van Geel richting Herentals wordt niet gehinderd.
maandag, 18 september 2017 11:44

1 week werken op Diestse Baan in Veerle

Vanaf woensdag 20 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatselijk werken uit op de Diestse Baan (N127) in Veerle-Laakdal. Ter hoogte van de oversteek aan basisschool De Wissel wordt het wegdek en het fietspad lokaal vernieuwd. De Diestse Baan blijft tijdens de werken open in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Op de Diestse Baan zijn de betonstraatstenen van het wegdek versleten en verzakt ter hoogte van de voetgangersoversteek aan basisschool De Wissel. Voor omwonenden zorgt dit ook voor geluidsoverlast. AWV gaat nu ter hoogte van…
vrijdag, 15 september 2017 10:08

Ontwerp kerkenplan Meerhout voorgesteld

Eerder deze week stelde Meerhout en de lokale kerkelijke overheid het ontwerp van kerkenplan voor. Dat plan bepaalt welke van de vier kerken in Meerhout zeker wordt behouden voor de eredienst en voor welke kerken er mogelijk een andere toekomst wordt voorgesteld. De opmaak van een kerkenplan is een verplichting van de Vlaamse overheid voor elke gemeente die nog aanspraak wil maken op subsidies voor restauratie- of onderhoudswerken aan kerken. Voor 2030 verandert er in Meerhout niet veel. De St-Trudokerk in het centrum en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Gestel blijven volledig en zonder einddatum behouden voor erediensten. Voor de St-Jozefkerk in…
donderdag, 14 september 2017 07:23

Ontslag zorgt voor sociale onrust bij SCK

Bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol heerst sociale onrust na het ontslag van een werkneemster. Volgens de vakbonden respecteert de SCK-directie de cao-voorwaarden niet. Een officiële stakingsaanzegging hebben de vakbonden nog niet ingediend, maar het is niet uitgesloten dat er toch acties volgen. De bonden hebben een verzoeningsprocedure aangevraagd bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
In de Kerkstraat in Laakdal werd maandagnamiddag een inbraak vastgesteld in het lokaal van de Laakdalse Herdersclub. De daders forceerden een garagepoort om binnen te geraken. Ze maakten alleen een bidon met benzine buit.
dinsdag, 12 september 2017 07:45

Restauratiepremie voor stoomzagerij in Laakdal

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent een premie van bijna 700.000 euro toe voor de verdere de restauratie van de voormalige stoomzagerij in Vorst-Laakdal. De zagerij is al van 1993 beschermd maar zeven jaar geleden werd de bescherming gedeeltelijk opgeheven. Het gedeklasseerde gedeelte, dat in verval was geraakt, werd gesloopt. De drie waardevolle stenen fabriekshallen en de schoorsteen bleven wel bewaard. Laakdal wil er nu een ontmoetingsruimte van maken, met onder meer een fietsverhuurdienst en een horecazaak.
De werken voor de heraanleg van de dorpskern van Olen-Centrum kunnen nog niet starten. Omwille van een procedurefout vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwisting de vergunning. Het Olense gemeentebestuur besliste om de procedure te hernemen op de plaats waar de procedurefout is vastgesteld. Dat betekent dat het openbaar onderzoek opnieuw gevoerd wordt.
Het grasplein achter het gemeentehuis van Meerhout wordt op zondag 10 september omgetoverd tot een gezellige streekproductenmarkt van 10u. tot 15u. met lekkers uit de regio. Deze eerste streekproductenmarkt is een initiatief van de trekkersgroep FairTradeGemeente. Zij willen hiermee de consumptie en de productie van duurzame producten uit eigen streek promoten. Het fairtradeverhaal kende zijn start met de ondertekening van de resolutie FairTradeGemeente op 17 mei van dit jaar. Door deze ondertekening geeft Meerhout te kennen dat er bij de aankoop van producten altijd aandacht zal zijn voor de prijs die de producenten in de ontwikkelingslanden voor hun product krijgen…
dinsdag, 05 september 2017 00:03

Voormalig parochiecentrum wordt groene zone

Het voormalige parochiecentrum aan de Geelsebaan in Kasterlee wordt afgebroken. Er is met de Dekenale Werken Kempen en de parochie St-Willibrordus Kasterlee een principe overeenkomst afgesloten om het geheel voor 30 jaar aan de gemeente in erfpacht te geven. Het perceel moet wel als groen gebied ingericht worden. Ook het plaatsen van een monument of een speeltuig behoren tot de mogelijkheden. Het is de bedoeling om de erfpachtovereenkomst in het najaar aan de gemeenteraad van Kasterlee voor te leggen. Burgemeester Ward Kennes is tevreden met de beslissing van de parochie, omdat ze niet kiest voor het snelle en het grote…
Nog tot en met vrijdag worden in Kasterlee onderhoudswerken uitgevoerd in de Eerselingenstraat, de Heidestraat (tussen Olensteenweg en Steenfortstraat) en in de Straaleindsvelden. De bestaande toplaag wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe betonlaag aangebracht.
maandag, 04 september 2017 13:01

Olen investeert in nieuwe schoolbussen

Olen investeert in twee nieuwe schoolbussen. De bussen die momenteel rondrijden hebben hun beste tijd gehad. Van de nieuwe schoolbussen biedt één plaat aan 55 personen en de andere aan 33. De totale investering bedraagt zo'n 350.000 euro. Olen is één van de weinige gemeenten die het vervoer van schoolkinderen in eigen beheer heeft. De nieuwe bussen gaan in de loop van het nieuwe schooljaar de baan op.