Controle op nachtwinkels

Het voorbije weekend voerde de politiezone Geel een actie gericht naar nachtwinkels en andere instellingen. Naast de verschillende politiediensten namen ook het Toezicht op de Sociale Wetten, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken aan de actie deel. Er werden twee bevelen uitgevoerd om het grondgebied te verlaten. 4 Mensen werden onmiddellijk overgebracht naar een vreemdelingencentrum. Daarnaast werden nog twee geseindepersonen aangetroffen.