Fontein Nieuwstraat wordt hersteld

Op dinsdag 17 april start de stad Geel met de reparatie van de fontein in de Nieuwstraat. De pompinstallatie, de elektrische installatie en de beschadigde vloer zullen hersteld worden. De exacte datum voor de uitvoering van die werken hangt af van de leveringstermijn van de benodigde materialen. De uitvoering van de werken zorgt mogelijk voor hinder voor voetgangers. De hinder voor het autoverkeer zal echter minimaal zijn.