Sanering Bankloop

Deze maand start de sanering van de Bankloop in Olen en Geel. De beek is historisch vervuild door koper- en kobaltproducent Umicore. Volgens bodemonderzoek bevatten het bodemslib en de oevers van de waterloop radioactieve stoffen en non-ferro metalen. Eerst worden de percelen aan de Umicore-terreinen afgegraven. Daarna komen de gronden en ook de tuintjes richting Lichtaartseweg en Bankloopstraat aan de beurt. De werken zullen in verschillende fases worden uitgevoerd. Voor het einde van 2007 moet alles afgerond zijn. Zo´n 30.000 kubieke meter vervuilde grond zal worden afgevoerd. De kosten bedragen in totaal 3 miljoen euro. OVAM en Umicore betalen elk de helft.