Landelijke Gilde viert 100 jarig bestaan

De Landelijke Gilde Geel-Bel viert dit jaar haar 100-jarig bestaan.


Wanneer we terugkeren in de tijd zien we dat het allemaal begon in 1907. Bel was toen nog een klein gehucht van de gemeente Geel, dat gezien zijn ligging, erg op zichzelf was aangewezen. Ieder gezin leefde toen rechtstreeks of onrechtstreeks van de landbouw. Om het hoofd te bieden aan opeenvolgende crisissen werd, in navolging met het oprichten van de Boerenbond in Leuven, in Bel een plaatselijke afdeling opgericht: De Boerengilde van Bel.


De volgende jaren is Bel ingrijpend gewijzigd. De Boerengilde heeft hierbij wel in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van het dorp en zijn bewoners. Om de evolutie van een louter agrarische gemeenschap naar een woongemeenschap te volgen werd de Boerengilde later omgebouwd tot Landelijke Gilde.


Dit honderd-jarig bestaan zal zaterdag 11 augustus om 19.00u in de verf gezet worden met een viering in de parochiezaal van Geel-Bel. Zondagnamiddag is er dan een volksfeest waarop alle inwoners van Bel uitgenodigd zijn.