Ruzie tussen Vlaams Belang en OCMW

Vlaams Belang Geel is boos op het OCMW. De fractie mag geen snoepjes uitdelen tijdens het Sinterklaasfeest in Den Echoo. Dat is een ontmoetingscentrum voor en door kansarmen in Geel. Het OCMW twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de fractie. Maar het strookt niet met de deontologische waarden van het OCMW dat politieke partijen geschenken uitdelen hun activiteiten.