Verkiezingen op het St.-Maria Instituut

Woensdag werden er in het St.-Maria Instituut in Geel verkiezingen georganiseerd voor de zesdejaarsleerlingen. Tijdens de projectdag werd er een debat gevoerd rond de thema’s verkeer, milieu, institutionele zaken en sociale zekerheid. Opmerkelijk hierbij is dat Lijst Dedecker na CD&V en N-VA de beste score behaalde.