Kempens urgentieplan

De Kempense parlementairen dienden een gezamenlijke eis in om voor de Kempense regio een urgentieplan op te maken. Na de recente herstructureringen vinden de politici dat Vlaanderen de Kempen meer als innovatieregio op het vlak van duurzame energie en milieutechnologie moet uitspelen. Ook de logistieke voordelen moeten in de verf worden gezet. Het urgentieplan moet volgens de Kempense parlementairen 9 actiepunten bevatten. Die gaan over de creatie van voldoende ruimte om te ondernemen, de opmaak van een bovenlokaal mobiliteitsplan en werk te maken van kinderopvang. Ook over de nucleaire activiteiten willen de Kempen beter op de hoogte gehouden worden.