Uitbreiding kerkhoven

De stad Geel wil een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opmaken voor de mogelijke uitbreiding van de kerkhoven in Bel, Larum en Ten Aard. Dat plan is nodig voor de noodzakelijke bestemmingswijziging van de terreinen. Voor de uitbreiding moet namelijk landbouwgrond worden omgevormd tot grond voor openbaar nut.