Actualisatie mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan zal door een studiebureau geactualiseerd en geëvalueerd worden. Deze bijsturing is wettelijk verplicht en dient elke 5 jaar uitgevoerd te worden. Het huidige mobiliteitsplan van Geel dateert nog van 2002. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 144.000 Euro.