Militair kerkhof beschermd

Geel heeft zijn goedkeuring gegeven voor een latere bescherming van de Britse militaire begraafplaats Tweeboomkes. Dat kerkhof is momenteel opgenomen op een lijst van sites die voor bescherming als monument in aanmerking komen. Begin volgend jaar valt de definitieve beslissing over een al dan niet bescherming.