Rotondeproject

Het rotondeproject van Geel wordt opgenomen in het jaarboek van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Vlaams Mobiliteitsminister Katleen Van Brempt overhandigde het boek plechtig aan de politiezone van Geel. Bij het rotondeproject leerden 400 leerlingen van het Geelse middelbaar onderwijs hoe je als fietser veilig een rotonde moet passeren.