Bedrijfenterrein Liessel

De gemeenteraad van Geel heeft een voorwaardelijk gunstig advies gehecht aan de plannen van de Vlaamse overheid voor een nieuwe bedrijvenzone in Liessel. Die zou 34 hectare meten en tussen de E313 en Liessel, Hogehofstraat en Hazenhout in Geel-Stelen komen. De gemeenteraad vraagt wel een voldoende bufferzone, degelijke ontsluiting en een mobiliteitsrapport. De buurt vreest vooral de verkeersdruk.