Stamnummer geschrapt

Het stamnummer van Verbroedering Geel, dat eerder in vereffening ging, werd door de curator overgedragen aan de Voetbalbond. Geel wordt hierdoor geschrapt van de bondslijsten en verdwijnt uit derde klasse B. De schuldenlast van Verbroedering Geel is zo hoog dat er geen overnemer kon gevonden worden. De vrijgekomen plaats in derde klasse wordt vermoedelijk ingenomen door vierdeklasser Kelmis.