1100 gezinnen geven geen afval mee

Het stadsbestuur van Geel stelt na een jaar diftar vast dat op ruim duizend adressen in Geel nog geen enkele keer restafval of GFT werd aangeboden. De stad gaat deze mensen een brief sturen met de vraag om binnen twee weken een vragenformulier in te vullen. De aangeschrevenen krijgen de kans om hun vreemde afvalgedrag te verklaren. Mogelijke oorzaken van deze nulpunten zijn het gebruik van een externe containerdienst of het meegeven van afval met familie.