Kempen vanuit de lucht

Ballonvaarder Louis Vanluffelen uit Hoogstraten en fotograaf Ludo Verhoeven uit Turnhout startten de website www.dekempenvanuitdelucht.be. Ze gaan regelmatig samen de lucht in per luchtballon om de Kempen vanuit de lucht te fotograferen. Het resultaat is te zien op de site.