Bemiddelende GAS ambtenaar

Het stadsbestuur van Geel kan voortaan rekenen op een bemiddelaar voor de gemeentelijke administratieve sancties. Samen met Turnhout werd een ambtenaar aangeworven die moet bemiddelen bij sancties voor minderjarigen. In plaats van een boete kan dan eventueel een alternatieve straf of een kostenvergoeding opgelegd worden. Totnogtoe moest de sanctionerende ambtenaar ook bemiddelend optreden, wat voor problemen zorgde.