Beurs hersenletsels in BEMT

In de BEMT-gebouwen in Geel vindt donderdag aan beurs rond niet-aangeboren hersenletsels (NAH) plaats. Op de kennismakingsbeurs krijgen professionelen uit heel Vlaanderen de kans om het Antwerpse en Vlaamse netwerk rond deze letsels te leren kennen. Er zijn ruim 30 stands. Met de beurs wil het Samenwerkingsverband NAH van de provincie Antwerpen en het Steunpunt Expertisenetwerken willen zo kennis laten uitwisselen.