Vergunning voor mestverwerkingsinstallatie

Bio-Kempen heeft een vergunning gekregen om in de Blokstraat in Geel-Ten Aard een mestverwerkingsinstallatie te bouwen. Bio-Kempen verenigt een aantal Geelse varkensboeren die met de installatie 30.000 m³ mest per jaar willen verwerken. Met de toekenning van de vergunning legde de provincie wel voorwaarden op naar transport. De buurtbewoners zijn niet blij met de komst van de installatie.