Toegankelijkheidsreglement

Boseigenaars, omwonenden en recreanten van de bossen van Geel-Bel stelden samen met Bosgroep Zuiderkempen vzw een toegankelijkheidsreglement op. Dit moet duidelijkheid scheppen over het gebruik van de bossen, en eventuele overlast tegengaan. Zo werd er een overeenkomst gesloten met andere bosrijke gebieden in de regio wat betreft MTB-routes. Deze routes kunnen onder meer gedownload worden op de website van de stad Geel.