Vernieuwing stoepen

De stad Geel vernieuwt de stoepen van de Kwakkelberg. Op bepaalde plaatsen wordt het trottoir verhoogd om een betere afscherming van de rijweg te bekomen. De werken verlopen in verschillende fasen, waarvan de eerste van start gaat op maandag 8 juni.