Voorrang

Aan de Kwakkelberg in Geel werd ter hoogte van de Technische School de voorrangsregeling aangepast. Voortaan heeft het verkeer komende uit de Technische Schoolstraat voorrang op het verkeer van de kwakkelberg. Voorheen was op dit kruispunt de voorrang van rechts van toepassing. De aanpassing zorgt ervoor dat wagens niet langer moeten halt houden op de spooroverweg om voorrang te verlenen.