Luysterbos opent

Op 4 januari opent in het Geelse OCMW-gebouw in de J.B. Stessenstraat dienstencentrum Luysterbos de deuren. Dat gebeurt bijna een jaar na de ingebruikname van woonzorgcentrum Wedbos en de administratieve ruimten in het OCMW-pand. Luysterbos wil in de eerste plaats een ontmoetingscentrum zijn voor Gelenaren, met speciale aandacht voor senioren en kwetsbare groepen.