NV-A klaagt financiële situatie aan

N-VA Geel maakt zich zorgen over het toenemend aantal aanvragen voor financiële tussenkomsten en leeflonen in Geel. De cijfers van de afgelopen periode duiden op een proplematische toestand. Het aantal leeflonen steeg met 8% en het aantal tussenkomsten voor gas & elektriciteit steeg van van 40 dossiers naar 52. Het aantal mensen die hun waterfactuur niet kon betalen steeg van 4 naar 37. N-VA Geel vraagt zich af of dit haalbaar blijft voor de Geelse begroting.