Uitdieping kanaal

De plannen voor de uitdieping van het kanaal Dessel-Schoten worden in de periode 2010-2011 uitgevoerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die verdieping van het kanaal de voorbije 2 jaar zou gebeuren. Maar door de lopende vergunningsaanvragen zijn die nu opgeschoven. Door de uitdieping wordt het Kempense kanaal beter bevaarbaar voor meer vrachtschepen, wat de economie kan aanzwengelen en een belangrijk mobiliteitsluik uitmaakt.