Brownfieldconvenant Kievermont

De provincie Antwerpen gaat na of het militair domein Kievermont kan herontwikkeld worden als bedrijventerrein. Met een brownfieldconvenant kunnen bestaande verouderde en/of vervuilde sites inspanningsverbintenissen worden opgesteld tussen de Vlaamse regering en andere betrokken actoren. De provincie werd aangeduid als regisseur voor de site Militair Domein Kievermont in Geel.