Jongeren gezocht

De stad Geel sleutelt momenteel aan het jeugdbeleidsplan voor de periode 2011-2013. Om daarin voeling te houden met de wensen van de doelgroep zoekt Geel nu jonge mensen die deel uit willen maken van de stuurgroep. Zij zijn welkom om hun zegje te doen tijdens de 5 geplande vergaderingen. De eerste daarvan vindt op 11 februari om 19.30 uur plaats in Jeugdcentrum De Bogaard.