Milieuvergunning voor mestverwerkingsinstallatie

Vlaams minister van leefmilieu Schauvliege heeft de vergunningsaanvraag voor het mestverwerkend bedrijf aan de Blokstraat in Geel-Ten Aard goedgekeurd. De buurtbewoners dienden echter een bezwaarschrift in, maar dit mocht niet baten. Er wordt onder meer gevreesd voor verkeersoverlast van aan- en afrijdende vrachtwagens. De buurtbewoners willen de komende dagen acties ondernemen om de bouw van de mestverwerkingsinstallatie tegen te houden.