Onrust binnen CD&V

Er heerst onrust binnen de Geelse CD&V-fractie. Bij de stemming van de nieuwe schepenen, die Jos Sannen en Griet Smaers moeten vervangen, kon er geen consensus bereikt worden binnen de partij. Het partijbestuur besliste om Leen Beke en Griet Verhesen (foto) naar voor te schuiven. De ACW-strekking ging hier niet mee akkoord en verliet de vergadering. Of de voorgedragen kandidaten effectief als schepen benoemd zullen worden hangt af van de stemming op de volgende gemeenteraad. Van de 33 zetels zijn en 20 ingenomen door CD&V. Maar omdat niet alle neuzen in dezelfde richting wijzen is het afwachten hoe er gestemd zal worden. De oppositie, die de resterende 13 stemmen uitbrengt zal dus mee bepalen wie de nieuwe schepenen zullen worden. Zaterdag, van 11 tot 13 uur wordt aan dit onderwerp uitgebreid aandacht besteedt in ActuGeel op Geel FM.