Sneeuw op stoepen

De gemeenteraad buigt zich over de sneeuwoverlast op stoepen. Op heel wat plaatsen werd de stoep niet vrijgemaakt, wat voor onveilige situaties zorgt. Het vrijmaken van de stoep is de verantwoordelijkheid van de bewoners. Raadslid Noël Devos vraagt zich af of stadswachten en wijkagenten hierop kunnen toezien, en of er hulp geboden kan worden aan mensen die zelf niet in staat zijn om de stoep vrij te maken. Het punt wordt behandeld op de gemeenteraad van 1 februari.