Zonnepanelen bij KoGeKa?

Enkele vijfdejaars wetenschappen van het Geelse Sint-Dimpnacollege hebben een studie rond zonnepanelen gemaakt. Bedoeling was om alle informatie te verzamelen over offertes en premies om na te gaan of de school baat zou kunnen hebben bij zonnepanelen. De Kogeka-scholengemeenschap grijpt de studie aan om te onderzoeken op welke scholen er zonnepanelen kunnen komen.