Archeologie op de Markt

Naar aanleiding van de voorbereidingen voor de heraanleg van de Geelse Markt wordt eind mei een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het marktplein. Enkele archeologen van de dienst Onroerend Erfgoed zullen via een proefput de opbouw van de bodem nagaan. Pas daarna wordt beslist of meer opgravingswerk nodig is. De put wordt gegraven aan de groene zone voor de St.-Amandskerk.