Overweg Kwakkelberg dicht

In Geel gaat de spoorovergang in Kwakkelberg van 1 tot en met 9 juli dicht voor alle doorgaand verkeer. Dat is nodig omdat er in die periode op de overweg herstellingswerken worden uitgevoerd. Er wordt wel een plaatselijke omleiding voorzien.