Speelstraten

Eerder dit jaar deed de stad Geel een oproep naar speelstraten. Bewoners konden hun straat opgeven. Er hebben zich vier geïnteresseerde straten gemeld, die allemaal in het project opgenomen worden. Het gaat om de Hazenstraat, Tulpenstraat, een gedeelte van de Holvenstraat en de Gasthuisheide.