Sancties voor sluikstorten

Van januari tot eind juni werden in Turnhout 29 mensen gesanctioneerd voor het storten van vuilnis. Dat is dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Bij sluikstorten wordt het achterlaten zakjes afval bij een vuilnisbakje bedoeld. De overtreders kregen een administratieve boete tussen 50 en 250 euro. Bovenop kregen zij ook allemaal een rekening gepresenteerd voor het opruimen van het vuil door het stadspersoneel.