Steun voor Cipal

De Vlaamse regering kent een subsidie van 632.000 euro toe aan ICT- intercommunale Cipal in Geel. Met de steun kan Cipal het Iris-project verder uitwerken tussen 2010 en 2012. Dat project moet kenniseconomie en innovatie bevorderen. Het gaat om een virtueel loket waarbij Antwerpse gemeentebesturen en bedrijven gegevens kunnen uitwisselen.