Waterpeil laag

Als gevolg van de aanhoudende droogte staat het waterpeil in onze kanalen erg laag. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de binnenscheepvaart. Zo zullen pleziervaartuigen niet meer individueel, maar in groep worden versast. Bovendien zullen landbouwgronden en natuurgebieden minder worden geïrrigeerd.