Atheneum start met Chniees en Russisch

Al jaren heeft het Koninklijk Atheneum in Geel de traditie om leerlingen van de derde graad te laten kennismaken met niet reguliere vakken. Zo krijgen de leerlingen les in fotografie en dieetleer. Dit jaar start men met Chinees, Japans en Russisch. Deze modules worden gestart om leerlingen al te laten kennismaken met hetgeen er wordt aangeboden in het hoger onderwijs. De leerlingen moeten voor de extra lessen geen examens afleggen, maar ze krijgen wel punten voor deze vakken tijdens de permanente evaluatie.