Belgoprocess laat veiligheidsaudit uitvoeren

Van 18 tot en met 22 oktober 2010 laat Belgoprocess in Dessel door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een nieuwe veiligheidsaudit uitvoeren. Het doel van de audit bestaat erin om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn bij Belgoprocess te toetsen aan de huidige normen en toekomstige verwachtingen. Het uitgebreide auditteam bestaat uit vertegenwoordigers van het FANC en Bel V, naast een aantal externe experts. Domeinen die een fundamentele bijdrage leveren voor de veiligheid van de uitbating worden prioritair behandeld.