RNK2

Het Centrum voor Basiseducatie Kempen deelt tijdens de wekelijkse rommelmarkt van zondag 10 oktober in Turnhout ´lettersoep´ uit. Daarmee vraagt het centrum aandacht voor de problematiek van (on)geletterdheid in onze samenleving. Liefst 1 op 8 Vlamingen zijn in feite onvoldoende geletterd om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij.