Start de competitie na winterstop in derde B met 14?

Na Hasselt dat al in vereffening is, zijn nu de spelers bij KV Turnhout in staking. Ze ontvingen in okotber slechts een deel van hun loon en zijn de betalingsachterstand beu. De club voert individuele gesprekken met de spelers. De beter betaalde spelers die moeten inleveren mogen de club verlaten. Op de website van KV Turnhout verscheen het bericht dat de club de loonmassa met de helft moet verminderen. Dit zou een gevolg zijn van de onrust in Egypte en de economische crisis. Dinsdag was er nog een langdurig onderhoud met een delegatie van het bestuur en Maged Samy. Op korte termijn wil Turnhout het achterstallige loon van oktober volledig uitbetalen. Op lange termijn moet er echter gesnoeid worden in de uitgaven van de club. Dit heeft vooral zijn weerslag op de loonkosten.