KOGEKA Koor start met repetities dit schooljaar

Afgelopen dinsdag repeteerde het KOGEKA koor voor de eerste keer dit schooljaar. Het koor staat onder leiding van leerkracht Petra Sannen en repeteert telkenmale op dinsdag. Het koor trad vorig jaar nog op aan de kerststal van het St-Jozefinstituut en tijdens de namiddag van de oeverzwaluw van ’t Peperstraatje in de tuin van leerkracht Tom Verwimp. Dit schooljaar treedt het KOGEKA koor ondermeer op bij de opening van de tentoonstelling ‘Gelenaars in de Eerste Wereldoorlog’ op vrijdag 7 november.