Tweede fase landinrichtingswerken Torfven van start

Woensdag 3 september starten de inrichtingswerken aan het Torfven, een voormalig ven in Bel. De werken kaderen in de tweede fase van het inrichtingsplan Bel, een onderdeel van het landinrichtingsproject Grote Nete. Met de herinrichting willen de Vlaamse Landmaatschappij en de vzw Kempens Landschap de ecologische en landschappelijke kwaliteit in de streek te verbeteren en het gebied beter afstemmen op het gebruik door landbouwers en recreanten.

Het landschap in het projectgebied is nog vrij intact. Het is een gevarieerd gebied met zeldzame natuurlijke fauna en flora, houtwallen, weilanden, vennen en stuifduinen. Bij de inrichting van het Torfven trachten de Vlaamse Landmaatschappij en de vzw Kempens Landschap de historische, landschappelijke en ecologische waarden opnieuw in evenwicht te brengen. Rondom het Torfven voerde Natuurpunt al ontbossingen uit om meer duingraslanden te creëren. De ingrepen aan het Torfven sluiten hier naadloos op aan waardoor een aaneengesloten natuurlandschap ontstaat.