Bomenkap Fluxys in Stelen zorgt voor commotie bij buurtbewoners

Gemeenteraadslid Kristof Van Reusel interpelleerde op de gemeenteraad over de bomenkap in Stelen. Omdat er een artikel in het infoblad van de stad stond, dat nogal voor beroering zorgde bij buurtbewoners in Stelen.

Gasnetbeheerder Fluxys plant de kap van 170 bomen langs de Bell Telephonelaan, Janssen Pharmaceuticalaan en Amocolaan. Volgens Fluxys staan de bomen te dicht bij de ondergrondse pijpleiding. Sinds de gasramp in Gellingen hanteert Fluxys een voorbehouden veiligheidszone van 5 meter aan weerszijden van een gasleiding. Alle bomen en struiken worden verwijderd in die strook. Om te vermijden dat de wortels de leidingen zouden beschadigen. De werkzaamheden in de industriezone starten in de late herfst, wanneer de bomen hun bladeren kwijt zijn.

De Geelse milieuschepen Bart Julliams is ook niet gelukkig met de bomenkap, maar de stad kreeg duidelijk te horen dat ze er niets aan kunnen veranderen. De stad krijgt wel een financiële compensatie voor de bomenkap.