Een paar honderd deelnemers voor fakkeltocht tegen armoede

Vrijdagavond stapten een paar honderd mensen met een fakkel doorheen de centrumstraten. Het was de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting. Armoede is geen fenomeen van de grootsteden alleen, want ook in onze stad leven heel wat gezinnen en alleenstaanden in moeilijke omstandigheden. VZW Al-arm die de fakkeltocht organiseerde onderstreepte dat heel wat mensen in ons land moeten rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Mensen met een leefloon, langdurig werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken… Allemaal zitten ze ver onder die armoedegrens. Sommige bewoners in de centrumstraten hingen witte lakens uit de raam als steunbetuiging.