Gemeentelijke dotaties brandweer voor één jaar vastgelegd

De Geelse gemeenteraad keurde de verdeelsleutel goed voor de gemeentelijke dotatie tot de oprichting van de brandweerzone. De verdeelsleuter werd voor één jaar toegekend. De bedoeling is om de toekomstige financiële bijdragen van de betrokken gemeenten tegen 1 september volgend jaar grondig uit te klaren. De wet op de civiele bescherming bepaalt dat de brandweerzone onder andere gefinancierd wordt door de dotaties van de betrokken gemeenten. De verdeelsleutel legt de concrete jaarlijkse bijdrage van elke gemeente vast. Omdat volgend jaar als overgangsjaar wordt beschouwd, gaan de voorziene budgetten in het meerjarenplan voor het huidige brandweerkorps overgenomen worden voor de zone. Geel neemt 28,40% van het totale budget voor de brandweer voor haar rekening.

Het is een Y-korps en daarmee het grootste en meest professionele korps van de zone. De Geelse brandweer werd o.a. bij de Y-korpsen ingedeeld omwille van de aanwezigheid van Seveso-bedrijven op het grondgebied. Een Y-korps is een gemengd korps bestaande uit beroeps- en vrijwillige brandweermannen. In de loop van volgend jaar moet aan de hand van een meerjarenbeleidsplan en een personeelsplan een correcte inschatting kunnen gemaakt worden van de toekomstige brandweerkosten. Op basis van deze cijfers zal voor de volgende jaren een nieuwe verdeelsleutel bepaald worden.